Dotacja na kapitał obrotowy

Made to measure sewing

Made to measure sewing

Usługa szycia indywidualnego, dostosowanego do Państwa bieżących potrzeb

Serial production

Serial production

Usługa szycia niskonagładowych kolekcji odzieży oraz produkcji wysokonakładowej

Corporate clothes

Usługa szycia odzieży firmowej, skoncentrowana na indywidualnych cechach zamówienia