Dotacja na kapitał obrotowy

Szycie na miarę

Szycie na miarę - RESCONFEX

Usługa szycia indywidualnego, dostosowanego do Państwa bieżących potrzeb

Produkcja seryjna

Produkcja seryjna - RESCONFEX

Usługa szycia niskonagładowych kolekcji odzieży oraz produkcji wysokonakładowej

Odzież firmowa

Odzież firmowa - RESCONFEX

Usługa szycia odzieży firmowej, skoncentrowana na indywidualnych cechach zamówienia