Dotacja na kapitał obrotowy

Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Odzieżowego RESCONFEX

Zakład Odzieżowy „Resconfex” Sławomir Kruk realizuje projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Odzieżowego RESCONFEX”, który w całości został dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19.

Planowanym efektem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu 313 523,19 PLN.
Kwota dofinansowania projektu ze środków UE opiewa na 313 523,19 PLN.

Pobierz PDF